Marșul Fanfarei Militare pe itinerarul Parcul Teatrului Național-Piața Ovidiu, Constanța ( The Military Band on march from Parcul Teatrului National towards Piata Ovidiu, Constanta)

Piaþa Ovidiu este animatã de participanþii la concertul fanfarei militare (Participants in the Military Band's concert in Piata Ovidiu)- foto ªtefan Ciocan

Piața Ovidiu este animată de participanții la concertul fanfarei militare (Participants in the Military Band's concert in Piata Ovidiu)- foto Ștefan Ciocan