Marșul Fanfarei Militare pe itinerarul Parcul Teatrului Național-Piața Ovidiu, Constanța ( The Military Band on march from Parcul Teatrului National towards Piata Ovidiu, Constanta)

În faþa Muzeului de Istorie ºi Arheologie concerteazã fanfara militarã (The Military Band in concert in frony of the Museum of History and Archeology)- foto ªtefan Ciocan

În fața Muzeului de Istorie și Arheologie concertează fanfara militară (The Military Band in concert in frony of the Museum of History and Archeology)- foto Ștefan Ciocan