Marșul Fanfarei Militare pe itinerarul Parcul Teatrului Național-Piața Ovidiu, Constanța ( The Military Band on march from Parcul Teatrului National towards Piata Ovidiu, Constanta)

Concertul susþinut de fanfara militarã în Piaþa Ovidiu (The Military Band in concert in  Piata Ovidiu) - foto ªtefan Ciocan

Concertul susținut de fanfara militară în Piața Ovidiu (The Military Band in concert in Piata Ovidiu) - foto Ștefan Ciocan