Cercetaºii executã lucrãri de întreþinere la Cimitirul Eroilor de la Hãlchiu (Maintaining works at Halciu Graveyard of the Heros-)- foto Cristian DumitrescuAspect din timpul lucrãrilor de întreþinere (Maintaining works)- foto Cristian DumitrescuAspect din timpul lucrãrilor de întreþinere (Maintaining works)- foto Cristian Dumitrescu
Cercetașii execută lucrări de întreținere la Cimitirul Eroilor de la Hălchiu (Maintaining works at Halciu Graveyard of the Heros-)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1295 ori.
Aspect din timpul lucrărilor de întreținere (Maintaining works)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1251 ori.
Aspect din timpul lucrărilor de întreținere (Maintaining works)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1168 ori.
Aspect din timpul lucrãrilor de întreþinere (Maintaining works)- foto Cristian DumitrescuAspect din timpul lucrãrilor de întreþinere (Maintaining works)- foto Cristian DumitrescuSosirea la Baza de Instruire a vânãtorilor de munte - Bucegi - din Predeal - foto Gelu Miron
Aspect din timpul lucrărilor de întreținere (Maintaining works)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1150 ori.
Aspect din timpul lucrărilor de întreținere (Maintaining works)- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1166 ori.
Sosirea la Baza de Instruire a vânătorilor de munte - Bucegi - din Predeal - foto Gelu Miron
Vizualizat: 1158 ori.
Distribuirea sacilor de dormit - foto Cristian DumitrescuAcum este prea târziu sã mai renunþãm! - foto Gelu MironAjustarea echipamentului de alpinism - foto Gelu Miron
Distribuirea sacilor de dormit - foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1157 ori.
Acum este prea târziu să mai renunțăm! - foto Gelu Miron
Vizualizat: 1199 ori.
Ajustarea echipamentului de alpinism - foto Gelu Miron
Vizualizat: 1184 ori.
Amenajarea taberei de corturi pentru noapte - foto Gelu MironBucuria dupã o escaladare reuºitã - foto Gelu MironCpt. Cezar Popa prezintã activitãþile desfãºurate în Cheile Râºnoavei - foto Cristian Dumitrescu
Amenajarea taberei de corturi pentru noapte - foto Gelu Miron
Vizualizat: 1175 ori.
Bucuria după o escaladare reușită - foto Gelu Miron
Vizualizat: 1157 ori.
Cpt. Cezar Popa prezintă activitățile desfășurate în Cheile Râșnoavei - foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1153 ori.
Cpt. Florea Adrian executã instruirea cercetaºilor înainte de începerea exerciþiilor de alpinism - foto Cristian DumitrescuSg.maj. Petre Ionescu echipeazã un cercetaº - foto Gelu Mironªi acum pe cont propriu!- foto Cristian Dumitrescu
Cpt. Florea Adrian execută instruirea cercetașilor înainte de începerea exercițiilor de alpinism - foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1194 ori.
Sg.maj. Petre Ionescu echipează un cercetaș - foto Gelu Miron
Vizualizat: 1153 ori.
Și acum pe cont propriu!- foto Cristian Dumitrescu
Vizualizat: 1159 ori.