A V-a zi de tabără (The fifth day)

Cpt. Cezar Popa prezintã activitãþile desfãºurate în Cheile Râºnoavei - foto Cristian Dumitrescu

Cpt. Cezar Popa prezintă activitățile desfășurate în Cheile Râșnoavei - foto Cristian Dumitrescu