A V-a zi de tabără (The fifth day)

Cercetaºii învaþã cum se monteazã cortul militar - foto Cristian Dumitrescu

Cercetașii învață cum se montează cortul militar - foto Cristian Dumitrescu