A V-a zi de tabără (The fifth day)

Cercetaºii executã lucrãri de întreþinere la Cimitirul Eroilor de la Hãlchiu (Maintaining works at Halciu Graveyard of the Heros-)- foto Cristian Dumitrescu

Cercetașii execută lucrări de întreținere la Cimitirul Eroilor de la Hălchiu (Maintaining works at Halciu Graveyard of the Heros-)- foto Cristian Dumitrescu