A V-a zi de tabără (The fifth day)

Aspect din timpul lucrãrilor de întreþinere (Maintaining works)- foto Cristian Dumitrescu

Aspect din timpul lucrărilor de întreținere (Maintaining works)- foto Cristian Dumitrescu