A V-a zi de tabără (The fifth day)

Plt. Andrei Ionaº prezintã tipurile de focuri în poligonul de supravieþuire - foto Cristian Dumitrescu

Plt. Andrei Ionaș prezintă tipurile de focuri în poligonul de supraviețuire - foto Cristian Dumitrescu