A V-a zi de tabără (The fifth day)

Cercetaºii se pregãtesc sã înnopteze sub cerul liber - foto Gelu Miron

Cercetașii se pregătesc să înnopteze sub cerul liber - foto Gelu Miron