A VI-a zi de tabără (The sixth day)

Ce-i în mânã nu-i minciunã (No hungry, but better to have what to eat) - foto Cristian Dumitrescu

Ce-i în mână nu-i minciună (No hungry, but better to have what to eat) - foto Cristian Dumitrescu