A VI-a zi de tabără (The sixth day)

Cercetaº executã foc asupra "inamicului" (Fire against the "enemy")- foto Gelu Miron

Cercetaș execută foc asupra "inamicului" (Fire against the "enemy")- foto Gelu Miron