A VI-a zi de tabără (The sixth day)

Cercetaºii pregãtiþi pentru începerea concursului de paintball (Ready for the paintball session)- foto Cristian Dumitrescu

Cercetașii pregătiți pentru începerea concursului de paintball (Ready for the paintball session)- foto Cristian Dumitrescu