A VI-a zi de tabără (The sixth day)

Se înainteazã încet, dar sigur, spre poziþiile "inamicului"(Slowly, but safety towards the "enemy") - foto Cristian Dumitrescu

Se înaintează încet, dar sigur, spre pozițiile "inamicului"(Slowly, but safety towards the "enemy") - foto Cristian Dumitrescu