Primirea oficialã a consilierului prezidenþial pentru apãrare ºi securitate naþionalã, Iulian Fota (Official receive of Presidential Adviser for Defense and National Security, Iulian Fota)- foto ªtefan CiocanReprezentanþi ai structurilor centrale din MApN prezenþi la eveniment (Representatives from the MoND central structures)- foto Ion BurghiºanPersonalitãþi civile ºi militare prezente la eveniment (Civilian and military personalities)- foto ªtefan Ciocan
Primirea oficială a consilierului prezidențial pentru apărare și securitate națională, Iulian Fota (Official receive of Presidential Adviser for Defense and National Security, Iulian Fota)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 472 ori.
Reprezentanți ai structurilor centrale din MApN prezenți la eveniment (Representatives from the MoND central structures)- foto Ion Burghișan
Vizualizat: 490 ori.
Personalități civile și militare prezente la eveniment (Civilian and military personalities)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 329 ori.
Aspecte de la tribuna oficialã (Officials)- foto Ion BurghiºanOficierea serviciului religios (Religious ceremony)- foto ªtefan CiocanComemorarea eroilor la monumentul "Crucea Marinarilor" (Heroes' commemoration at "Crucea marinarilor" Monument)- foto ªtefan Ciocan
Aspecte de la tribuna oficială (Officials)- foto Ion Burghișan
Vizualizat: 410 ori.
Oficierea serviciului religios (Religious ceremony)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 388 ori.
Comemorarea eroilor la monumentul "Crucea Marinarilor" (Heroes' commemoration at "Crucea marinarilor" Monument)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 436 ori.
Aspect din timpul ceremoniei oficiale (Aspect from the official ceremony) - foto ªtefan CiocanRidicarea pavilionului pe timpul ceremonialului (Hoist of flag for the ceremony)- foto ªtefan CiocanConsilierului prezidenþial pentru apãrare ºi securitate naþionalã, Iulian Fota, depune o coroanã de flori din partea Preºedinþiei (Presidential Adviser for National Defense and Security, Iulian Fota lays a wreath in the name of the Presidency)- foto ªtefan Ciocan
Aspect din timpul ceremoniei oficiale (Aspect from the official ceremony) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 484 ori.
Ridicarea pavilionului pe timpul ceremonialului (Hoist of flag for the ceremony)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 440 ori.
Consilierului prezidențial pentru apărare și securitate națională, Iulian Fota, depune o coroană de flori din partea Președinției (Presidential Adviser for National Defense and Security, Iulian Fota lays a wreath in the name of the Presidency)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 332 ori.
Consilierul ministrului, Horia Matei, depune o coroanã de flori din partea ministrului apãrãrii naþionale (Minister's Adviser, Horia Matei, lays a wreath in the name of the Minister of National Defense)- foto Ion BurghiºanOmagiu adus eroilor marinari (Homage paid to the sailors) - foto Ion BurghiºanDelegaþia Statului Major al Forþelor Navale pe timpul ceremoniei de depuneri de coroane de flori (The Navy Staff delegation laying a wreath)- foto ªtefan Ciocan
Consilierul ministrului, Horia Matei, depune o coroană de flori din partea ministrului apărării naționale (Minister's Adviser, Horia Matei, lays a wreath in the name of the Minister of National Defense)- foto Ion Burghișan
Vizualizat: 451 ori.
Omagiu adus eroilor marinari (Homage paid to the sailors) - foto Ion Burghișan
Vizualizat: 425 ori.
Delegația Statului Major al Forțelor Navale pe timpul ceremoniei de depuneri de coroane de flori (The Navy Staff delegation laying a wreath)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 411 ori.
Defilaraea marinarilor prin faþa tribunei oficiale (Parade in front the officials)- foto ªtefan CiocanConsilierul ministrului, Horia Matei, oferã emblema de merit din partea ministrului apãrãrii naþionale (Minster's Adviser Horia Matei offers the Emblem of Merit in the name of the Minister of National Defense)- foto Ion BurghiºanConsilierul prezidenþial Iulian Fota înmâneazã emblema de onoare ºefului SMFN (Presidential adviser Iulian Fota offers the Emblem of Honor the chief of the Navy Staff)- foto ªtefan Ciocan
Defilaraea marinarilor prin fața tribunei oficiale (Parade in front the officials)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 396 ori.
Consilierul ministrului, Horia Matei, oferă emblema de merit din partea ministrului apărării naționale (Minster's Adviser Horia Matei offers the Emblem of Merit in the name of the Minister of National Defense)- foto Ion Burghișan
Vizualizat: 551 ori.
Consilierul prezidențial Iulian Fota înmânează emblema de onoare șefului SMFN (Presidential adviser Iulian Fota offers the Emblem of Honor the chief of the Navy Staff)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 412 ori.