Comemorarea eroilor prin depuneri de coroane la "Crucea Marinarilor" (Lay of wreaths at "Crucea marinarilor" - Commemoration of Heroes)

Primirea oficialã a consilierului prezidenþial pentru apãrare ºi securitate naþionalã, Iulian Fota (Official receive of Presidential Adviser for Defense and National Security, Iulian Fota)- foto ªtefan Ciocan

Primirea oficială a consilierului prezidențial pentru apărare și securitate națională, Iulian Fota (Official receive of Presidential Adviser for Defense and National Security, Iulian Fota)- foto Ștefan Ciocan