Comemorarea eroilor prin depuneri de coroane la "Crucea Marinarilor" (Lay of wreaths at "Crucea marinarilor" - Commemoration of Heroes)

Aspect din timpul ceremoniei oficiale (Aspect from the official ceremony) - foto ªtefan Ciocan

Aspect din timpul ceremoniei oficiale (Aspect from the official ceremony) - foto Ştefan Ciocan