Comemorarea eroilor prin depuneri de coroane la "Crucea Marinarilor" (Lay of wreaths at "Crucea marinarilor" - Commemoration of Heroes)

Ridicarea pavilionului pe timpul ceremonialului (Hoist of flag for the ceremony)- foto ªtefan Ciocan

Ridicarea pavilionului pe timpul ceremonialului (Hoist of flag for the ceremony)- foto Ştefan Ciocan