Ziua Marinei Române sărbătorită în Parcul Herăstrău din București (Navy's Day was celebrated in Parcul Herastrau, Bucharest)

Ancora de flori este sfinþitã înainte de a fi lãsatã la apã (The anchor of flowers is blessed before launching it into water)- foto Cãtãlin Ovreiu

Ancora de flori este sfințită înainte de a fi lăsată la apă (The anchor of flowers is blessed before launching it into water)- foto Cătălin Ovreiu