Deschiderea oficialã a Zilei Marinei (Navy's Day official opening ceremony)- foto ªtefan CiocanTrecerea în revistã a formaþiei de cãtre Roberta Anastase (Roberta Anastase reviews the formation)- foto ªtefan CiocanMinistrul apãrãrii naþionale, Mihai Stãniºoarã, pe timpul manifestãrilor dedicate Zilei Marinei(Minister of National Defense, Mihai Stanisoara, during the ceremony) - foto ªtefan Ciocan
Deschiderea oficială a Zilei Marinei (Navy's Day official opening ceremony)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 731 ori.
Trecerea în revistă a formației de către Roberta Anastase (Roberta Anastase reviews the formation)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 1698 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihai Stănișoară, pe timpul manifestărilor dedicate Zilei Marinei(Minister of National Defense, Mihai Stanisoara, during the ceremony) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 924 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare (Aspect from the military ceremony)- foto ªtefan CiocanPregãtirile pentru ridicarea pavilionului ºi a marelui pavoaz (Preparations for dressing the ships) - foto ªtefan CiocanRidicarea pavilionului (Hoist of flag) - foto ªtefan Ciocan
Aspect din timpul ceremoniei militare (Aspect from the military ceremony)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 657 ori.
Pregătirile pentru ridicarea pavilionului și a marelui pavoaz (Preparations for dressing the ships) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 668 ori.
Ridicarea pavilionului (Hoist of flag) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 596 ori.
Episcopul Tomisului pe timpul oficierii serviciului religios (Bishop of Tomis during the religious ceremony)- foto ªtefan CiocanJocuri marinãreºti (Sailors' games)- foto ªtefan CiocanRealizarea tricolorului pe mare ºi în aer (The National Colors are made on water and in air, too)- foto ªtefan Ciocan
Episcopul Tomisului pe timpul oficierii serviciului religios (Bishop of Tomis during the religious ceremony)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 668 ori.
Jocuri marinărești (Sailors' games)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 613 ori.
Realizarea tricolorului pe mare și în aer (The National Colors are made on water and in air, too)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 666 ori.
Jocuri demonstrative ale marinrilor (Demonstrative games)- foto ªtefan CiocanExerciþii demonstrative ale scafandrilor de luptã (Demonstrative exercises)- foto ªtefan CiocanPersonalitãþi civile ºi militare pe timpul desfãºurãrii exerciþiilor demonstrative ale marinarilor (Civilian and military officials during the demonstrative exercises)- foto ªtefan Ciocan
Jocuri demonstrative ale marinrilor (Demonstrative games)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 570 ori.
Exerciții demonstrative ale scafandrilor de luptă (Demonstrative exercises)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 638 ori.
Personalități civile și militare pe timpul desfășurării exercițiilor demonstrative ale marinarilor (Civilian and military officials during the demonstrative exercises)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 685 ori.
Participanþi în numãr mare la eveniment (People came to the celebration)- foto ªtefan CiocanAspect din timpul defilãrii navelor(Aspect from the ships' parade) - foto ªtefan CiocanNavã militarã pe timpul demostraþiilor (Military ship during the demonstration)- foto ªtefan Ciocan
Participanți în număr mare la eveniment (People came to the celebration)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 743 ori.
Aspect din timpul defilării navelor(Aspect from the ships' parade) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 687 ori.
Navă militară pe timpul demostrațiilor (Military ship during the demonstration)- foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 836 ori.