Ziua Marinei sărbătorită la Constanța (Navy's Day was celebrated in Constanta)

Jocuri marinãreºti (Sailors' games)- foto ªtefan Ciocan

Jocuri marinărești (Sailors' games)- foto Ștefan Ciocan