Secretarul de stat Dan Tãtaru primeºte onorul din partea locotenent-colonelului Vasile Roman, comandantul unitãþii (State Secretary Dan Tataru receives the honor paid by LT. COL. Vasile Roman, the unit commander)- foto Toma DumitruTrecera în revistã a batalionului (Battalion's review)- foto Toma DumitruAspecte de la tribuna oficialã (Officials) - foto Toma Dumitru
Secretarul de stat Dan Tătaru primește onorul din partea locotenent-colonelului Vasile Roman, comandantul unității (State Secretary Dan Tataru receives the honor paid by LT. COL. Vasile Roman, the unit commander)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 760 ori.
Trecera în revistă a batalionului (Battalion's review)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 636 ori.
Aspecte de la tribuna oficială (Officials) - foto Toma Dumitru
Vizualizat: 548 ori.
Militarii Centrului de Instruire pentru Infanterie ºi Vânãtori de Munte pe timpul ceremonialului (The militaries from the Infantry and Mountain Troops Training Center)- foto Toma DumitruDrapelul de luptã al Centrului de Instruire pentru Infanterie ºi Vânãtori de Munte (The Combat Colors of the Infantry and Mountain Troops Training Center)- foto Toma DumitruSlujba de sfinþire a drapelului de luptã oficiatã de un sobor de preoþi, militari ºi civili, în frunte cu Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinþitul Streza Laurenþiu (Bishop of Ardeal, Streza Laurentiu leads the military and civilian priests in the religious ceremony of blessing the Combat Colors) - foto Toma Dumitru
Militarii Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte pe timpul ceremonialului (The militaries from the Infantry and Mountain Troops Training Center)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 698 ori.
Drapelul de luptă al Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte (The Combat Colors of the Infantry and Mountain Troops Training Center)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 576 ori.
Slujba de sfințire a drapelului de luptă oficiată de un sobor de preoți, militari și civili, în frunte cu Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Streza Laurențiu (Bishop of Ardeal, Streza Laurentiu leads the military and civilian priests in the religious ceremony of blessing the Combat Colors) - foto Toma Dumitru
Vizualizat: 539 ori.
Binecuvântarea drapelului (Blessing of the Flag) - foto Toma DumitruGeneralul de brigadã Valeriu Nicuþ, locþiitor pentru operaþii ºi instrucþie al ºefului Statului Major General, citeºte decretul prezidenþial de acordare a drapelului de luptã (Brigade General Valeriu Nicut, deputy chief of General Staff for Operations and Training reads the Presidential decree)- foto Toma DumitruConsilierul prezidenþial Iulian Fota înmâneazã comandantului Centrului drapelul de luptã (Presidential Adviser Iulian Fota hands over the Combat Colors the the commander)- foto Toma Dumitru
Binecuvântarea drapelului (Blessing of the Flag) - foto Toma Dumitru
Vizualizat: 614 ori.
Generalul de brigadă Valeriu Nicuț, locțiitor pentru operații și instrucție al șefului Statului Major General, citește decretul prezidențial de acordare a drapelului de luptă (Brigade General Valeriu Nicut, deputy chief of General Staff for Operations and Training reads the Presidential decree)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 601 ori.
Consilierul prezidențial Iulian Fota înmânează comandantului Centrului drapelul de luptă (Presidential Adviser Iulian Fota hands over the Combat Colors the the commander)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 570 ori.
Locotenent-colonelul Vasile Roman conduce Garda la Drapel (Lieutenant Colonel Vasile Roman leads the Guard of Flag) - foto Toma DumitruAspect din timpul defilãrii cu drapelul de luptã (Aspect from the parade)- foto Toma DumitruConsilierul prezidenþial Iulian Fota transmite mesajul sãu infanteriºtilor ºi vânãtorilor de munte de la Centrul de Instrucþie (Presidential Adviser Iulian Fota reads his message)- foto Toma Dumitru
Locotenent-colonelul Vasile Roman conduce Garda la Drapel (Lieutenant Colonel Vasile Roman leads the Guard of Flag) - foto Toma Dumitru
Vizualizat: 661 ori.
Aspect din timpul defilării cu drapelul de luptă (Aspect from the parade)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 533 ori.
Consilierul prezidențial Iulian Fota transmite mesajul său infanteriștilor și vânătorilor de munte de la Centrul de Instrucție (Presidential Adviser Iulian Fota reads his message)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 524 ori.
Secretarul de stat Dan Tãtaru dã citire mesajului ministrului apãrãrii naþionale (State Secretary Dan Tataru reads the meessageof the Minister of National Defense) )- foto Toma DumitruCeremonialul primirii drapelului de luptã (The Combat Colors handing over ceremony)- foto Toma DumitruIntonarea Imnului de Stat al României (Officials during the tune of the National Anthem)- foto Toma Dumitru
Secretarul de stat Dan Tătaru dă citire mesajului ministrului apărării naționale (State Secretary Dan Tataru reads the meessageof the Minister of National Defense) )- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 597 ori.
Ceremonialul primirii drapelului de luptă (The Combat Colors handing over ceremony)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 574 ori.
Intonarea Imnului de Stat al României (Officials during the tune of the National Anthem)- foto Toma Dumitru
Vizualizat: 512 ori.