Secretarul de stat Dan Tătaru a participat la ceremonialul înmânării Drapelului de Luptă al Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte din Făgăraș (State Secretary Dan Tatru participated in the Combat Colors handing over ceremony at "Constantin Brancoveanu" Infantry and Mountain Troops Training Center)

Secretarul de stat Dan Tãtaru primeºte onorul din partea locotenent-colonelului Vasile Roman, comandantul unitãþii (State Secretary Dan Tataru receives the honor paid by LT. COL. Vasile Roman, the unit commander)- foto Toma Dumitru

Secretarul de stat Dan Tătaru primește onorul din partea locotenent-colonelului Vasile Roman, comandantul unității (State Secretary Dan Tataru receives the honor paid by LT. COL. Vasile Roman, the unit commander)- foto Toma Dumitru