Secretarul de stat Dan Tătaru a participat la ceremonialul înmânării Drapelului de Luptă al Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte din Făgăraș (State Secretary Dan Tatru participated in the Combat Colors handing over ceremony at "Constantin Brancoveanu" Infantry and Mountain Troops Training Center)

Generalul de brigadã Valeriu Nicuþ, locþiitor pentru operaþii ºi instrucþie al ºefului Statului Major General, citeºte decretul prezidenþial de acordare a drapelului de luptã (Brigade General Valeriu Nicut, deputy chief of General Staff for Operations and Training reads the Presidential decree)- foto Toma Dumitru

Generalul de brigadă Valeriu Nicuț, locțiitor pentru operații și instrucție al șefului Statului Major General, citește decretul prezidențial de acordare a drapelului de luptă (Brigade General Valeriu Nicut, deputy chief of General Staff for Operations and Training reads the Presidential decree)- foto Toma Dumitru