Secretarul de stat Dan Tătaru a participat la ceremonialul înmânării Drapelului de Luptă al Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte din Făgăraș (State Secretary Dan Tatru participated in the Combat Colors handing over ceremony at "Constantin Brancoveanu" Infantry and Mountain Troops Training Center)

Secretarul de stat Dan Tãtaru dã citire mesajului ministrului apãrãrii naþionale (State Secretary Dan Tataru reads the meessageof the Minister of National Defense) )- foto Toma Dumitru

Secretarul de stat Dan Tătaru dă citire mesajului ministrului apărării naționale (State Secretary Dan Tataru reads the meessageof the Minister of National Defense) )- foto Toma Dumitru