Secretarul de stat Dan Tătaru a participat la ceremonialul înmânării Drapelului de Luptă al Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte din Făgăraș (State Secretary Dan Tatru participated in the Combat Colors handing over ceremony at "Constantin Brancoveanu" Infantry and Mountain Troops Training Center)

Profesorul Gheorghe Dragotã, directorul Muzeului Þãrii Fãgãraºului, prezintã importanþa Cetãþii Fãgãraºului ºi rolul pe care l-a avut ºi îl are armata de-a lungul timpului - foto Toma Dumitru

Profesorul Gheorghe Dragotă, directorul Muzeului Țării Făgărașului, prezintă importanța Cetății Făgărașului și rolul pe care l-a avut și îl are armata de-a lungul timpului - foto Toma Dumitru