Militarii Centrului de Instruire pentru Infanterie ºi Vânãtori de Munte în frunte cu comandantul unitãþii, locotenent-colonelul Vasile Roman, defileazã cu noul drapel de luptã - foto Toma DumitruSecretarul de stat Dan Tãtaru în dialog cu reprezentanþii mass-media prezenþi la eveniment - foto Toma DumitruProfesorul Gheorghe Dragotã, directorul Muzeului Þãrii Fãgãraºului, prezintã importanþa Cetãþii Fãgãraºului ºi rolul pe care l-a avut ºi îl are armata de-a lungul timpului - foto Toma Dumitru
Militarii Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte în frunte cu comandantul unității, locotenent-colonelul Vasile Roman, defilează cu noul drapel de luptă - foto Toma Dumitru
Vizualizat: 385 ori.
Secretarul de stat Dan Tătaru în dialog cu reprezentanții mass-media prezenți la eveniment - foto Toma Dumitru
Vizualizat: 375 ori.
Profesorul Gheorghe Dragotă, directorul Muzeului Țării Făgărașului, prezintă importanța Cetății Făgărașului și rolul pe care l-a avut și îl are armata de-a lungul timpului - foto Toma Dumitru
Vizualizat: 468 ori.