A VII-a zi de tabără (The seventh day)

Cercetaºii, în formaþie, la festivitatea de închidere a taberei de varã (In formation during the Summer Camp closing ceremony)- foto Cristian Dumitrescu

Cercetașii, în formație, la festivitatea de închidere a taberei de vară (In formation during the Summer Camp closing ceremony)- foto Cristian Dumitrescu