Secretarul de stat Viorel Oancea pe timpul primirii oficiale a delegaþiei chineze conduse de generalul Li Jinai(State Secretary Viorel Oancea officially met the Chinese delegation General Li Jinai is heading) - foto Cãtãlin OvreiuAspecte de la discuþiile oficiale ale delegaþiei chineze cu ministrul apãrãrii naþionale, Mihai Stãniºoarã (Aspect from the official talks between the Minister of National Defense Mihai Stanisoara and the Chinese delegation)- foto Cãtãlin OvreiuAspecte din timpul întâlnirii oficiale cu secretarul de stat pentru politica de apãrare ºi planificare Viorel Oancea (Aspect from the official meeting between the State Secretary for Policy of Defense and Planning, Viorel Oancea and the Chinese delegation)- foto Cãtãlin Ovreiu
Secretarul de stat Viorel Oancea pe timpul primirii oficiale a delegației chineze conduse de generalul Li Jinai(State Secretary Viorel Oancea officially met the Chinese delegation General Li Jinai is heading) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 848 ori.
Aspecte de la discuțiile oficiale ale delegației chineze cu ministrul apărării naționale, Mihai Stănișoară (Aspect from the official talks between the Minister of National Defense Mihai Stanisoara and the Chinese delegation)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 903 ori.
Aspecte din timpul întâlnirii oficiale cu secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare Viorel Oancea (Aspect from the official meeting between the State Secretary for Policy of Defense and Planning, Viorel Oancea and the Chinese delegation)- foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 770 ori.
Delegaþia chinezã pe timpul întâlnirii cu locþiitorul ºefului S.M.G, generalul-maior ªtefan Oprea (The Chinese delegation during the meeting with Major General Stefan Oprea, deputy chief of General Staff )  - foto Cãtãlin Ovreiu Locþiitorul ºefului S.M.G, generalul-maior ªtefan Oprea, prezintã delegaþiei chineze Muzeul misiunilor internaþionale desfãºurate de armata României(Deputy chief of General Staff, Major General Stefan Oprea presents the Museum of International Missions the Romanian Armed Forces performed)  - foto Cãtãlin Ovreiu
Delegația chineză pe timpul întâlnirii cu locțiitorul șefului S.M.G, generalul-maior Ștefan Oprea (The Chinese delegation during the meeting with Major General Stefan Oprea, deputy chief of General Staff ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 841 ori.
Locțiitorul șefului S.M.G, generalul-maior Ștefan Oprea, prezintă delegației chineze Muzeul misiunilor internaționale desfășurate de armata României(Deputy chief of General Staff, Major General Stefan Oprea presents the Museum of International Missions the Romanian Armed Forces performed) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 953 ori.