Convorbiri oficiale româno-chineze (Military Romanian – Chinese official talks)

Aspecte din timpul întâlnirii oficiale cu secretarul de stat pentru politica de apãrare ºi planificare Viorel Oancea (Aspect from the official meeting between the State Secretary for Policy of Defense and Planning, Viorel Oancea and the Chinese delegation)- foto Cãtãlin Ovreiu

Aspecte din timpul întâlnirii oficiale cu secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare Viorel Oancea (Aspect from the official meeting between the State Secretary for Policy of Defense and Planning, Viorel Oancea and the Chinese delegation)- foto Cătălin Ovreiu