Convorbiri oficiale româno-chineze (Military Romanian – Chinese official talks)

Delegaþia chinezã pe timpul întâlnirii cu locþiitorul ºefului S.M.G, generalul-maior ªtefan Oprea (The Chinese delegation during the meeting with Major General Stefan Oprea, deputy chief of General Staff )  - foto Cãtãlin Ovreiu

Delegația chineză pe timpul întâlnirii cu locțiitorul șefului S.M.G, generalul-maior Ștefan Oprea (The Chinese delegation during the meeting with Major General Stefan Oprea, deputy chief of General Staff ) - foto Cătălin Ovreiu