Convorbiri oficiale româno-chineze (Military Romanian – Chinese official talks)

Secretarul de stat Viorel Oancea pe timpul primirii oficiale a delegaþiei chineze conduse de generalul Li Jinai(State Secretary Viorel Oancea officially met the Chinese delegation General Li Jinai is heading) - foto Cãtãlin Ovreiu

Secretarul de stat Viorel Oancea pe timpul primirii oficiale a delegației chineze conduse de generalul Li Jinai(State Secretary Viorel Oancea officially met the Chinese delegation General Li Jinai is heading) - foto Cătălin Ovreiu