Ziua Medicinei Militare

Depuneri de coroane la Monumentul dr. Carol Davila, operã a sculptorului Constantin Brâncuºi, aflat în incinta Spitalului Clinic de Urgenþã Militar Central - foto Dumitru Toma

Depuneri de coroane la Monumentul dr. Carol Davila, operă a sculptorului Constantin Brâncuși, aflat în incinta Spitalului Clinic de Urgență Militar Central - foto Dumitru Toma