Ziua Medicinei Militare

Secretarul de stat Dan Tãtaru ºi generalul de brigadã Ioan Sârbu inaugureazã o nouã secþie cu un dispozitiv medical de litotriþie extracorporalã - foto Dumitru Toma

Secretarul de stat Dan Tătaru și generalul de brigadă Ioan Sârbu inaugurează o nouă secție cu un dispozitiv medical de litotriție extracorporală - foto Dumitru Toma