Exercițiu de desalinizare a apei

Montarea tuburilor necesare desfãºurãrii operaþiunii - foto Andrei Ilie

Montarea tuburilor necesare desfășurării operațiunii - foto Andrei Ilie