Sfinŝirea Bisericii militare cu hramul "Adormirea Maicii Domnului"

Aspect din timpul ceremoniei - foto George Boban

Aspect din timpul ceremoniei - foto George Boban