Sfinŝirea Bisericii militare cu hramul "Adormirea Maicii Domnului"

Aspect de la ceremonie - foto George Boban

Aspect de la ceremonie - foto George Boban