Comandantul UNAp, generalul-locotenent Teodor Frunzeti, a deschis cursurile ªcolii de Varã cu tema "Dezvoltare durabilã ºi securitate" (LT. General Teodor Frunzeti, the NDU commander, opened the Summer School with a lecture on "Lasting development and Security) - foto Constantin MireanuParticipanþii la ªcoala de Varã de la Breaza (The participants in Breaza Summer School)- foto Constantin MireanuGeneralul-locotenent Frunzeti adresându-se studenþilor participanþi la cursurile ªcolii de Varã(LT. General Frunzeti addresses to the students) - foto Constantin Mireanu
Comandantul UNAp, generalul-locotenent Teodor Frunzeti, a deschis cursurile Școlii de Vară cu tema "Dezvoltare durabilă și securitate" (LT. General Teodor Frunzeti, the NDU commander, opened the Summer School with a lecture on "Lasting development and Security) - foto Constantin Mireanu
Vizualizat: 572 ori.
Participanții la Școala de Vară de la Breaza (The participants in Breaza Summer School)- foto Constantin Mireanu
Vizualizat: 625 ori.
Generalul-locotenent Frunzeti adresându-se studenților participanți la cursurile Școlii de Vară(LT. General Frunzeti addresses to the students) - foto Constantin Mireanu
Vizualizat: 586 ori.