Generalul Carter Ham, comandantul general al Forțelor Terestre Americane din Europa, în vizită în România (General Carter Ham, USAREUR General Commander, in visit in Romania)

Aspect din timpul discuþiilor oficiale a delegaþiei americane cu secretarul de stat Dan Tãtaru ºi generalul-maior Dan Ghica Radu (Aspect from the official talks between the US delegates and State Secretary Dan Tataru and Major General Dan Ghica Radu)- foto Marius Vlãduþu

Aspect din timpul discuțiilor oficiale a delegației americane cu secretarul de stat Dan Tătaru și generalul-maior Dan Ghica Radu (Aspect from the official talks between the US delegates and State Secretary Dan Tataru and Major General Dan Ghica Radu)- foto Marius Vlăduțu