Ziua Distinșilor Vizitatori(Day of Distinguished Visitors)

Preºedintele României ºi co-directorii exerciþiului (The President of Romania and the co-directors)- foto Eugen Mihai

Președintele României și co-directorii exercițiului (The President of Romania and the co-directors)- foto Eugen Mihai