ROFND XIX pleacă în teatrul de operații Kosovo (ROFND XIX leaves for Kosovo theater of operations)

Aspecte de la vizitarea unei sãli de pregãtire a paraºutiºtilor (Visit in the training hall) - foto Dumitru Toma

Aspecte de la vizitarea unei săli de pregătire a parașutiștilor (Visit in the training hall) - foto Dumitru Toma