ROFND XIX pleacă în teatrul de operații Kosovo (ROFND XIX leaves for Kosovo theater of operations)

Preotul garnizoanei binecuvânteazã Drapelul de Luptã ºi pe militarii detaºamentului ROFND XIX (The priest blesses the Combat Flag and the militaries from the ROFND XIX Detachment)- foto Dumitru Toma

Preotul garnizoanei binecuvântează Drapelul de Luptă și pe militarii detașamentului ROFND XIX (The priest blesses the Combat Flag and the militaries from the ROFND XIX Detachment)- foto Dumitru Toma