ROFND XIX pleacă în teatrul de operații Kosovo (ROFND XIX leaves for Kosovo theater of operations)

Secretarul de stat Dan Tãtaru transmite mesajul din partea ministrului apãrãrii naþionale (State Secretary Dan Tataru  transmits the message of the Minister of National Defense)- foto Dumitru Toma

Secretarul de stat Dan Tătaru transmite mesajul din partea ministrului apărării naționale (State Secretary Dan Tataru transmits the message of the Minister of National Defense)- foto Dumitru Toma