ROFND XIX pleacă în teatrul de operații Kosovo (ROFND XIX leaves for Kosovo theater of operations)

Secretarul de stat Dan Tãtaru împreunã cu militarii detaºamentului (State Secretary Dan Tataru and the militaries)- foto Dumitru Toma

Secretarul de stat Dan Tătaru împreună cu militarii detașamentului (State Secretary Dan Tataru and the militaries)- foto Dumitru Toma