ROFND XIX pleacă în teatrul de operații Kosovo (ROFND XIX leaves for Kosovo theater of operations)

Secretarul de stat viziteazã muzeul unitãþii (State Secretary visits the Unit museum)- foto Dumitru Toma

Secretarul de stat vizitează muzeul unității (State Secretary visits the Unit museum)- foto Dumitru Toma