Acțiuni de asistență medicală la exercițiul "JTF-East Rotation 2009" (Humanitarian civil assistance within the "JTF East Rotation 2009" exercise)

Curs de educaþie sanitarã (Medical education course)- foto Cãtãlina Þãruº

Curs de educație sanitară (Medical education course)- foto Cătălina Țăruș