Acțiuni de asistență medicală la exercițiul "JTF-East Rotation 2009" (Humanitarian civil assistance within the "JTF East Rotation 2009" exercise)

Pe timpul controlului oftalmologic ()(Appointment to ophthalmology) - foto Cãtãlina Þãruº

Pe timpul controlului oftalmologic ()(Appointment to ophthalmology) - foto Cătălina Țăruș