Acțiuni de asistență medicală la exercițiul "JTF-East Rotation 2009" (Humanitarian civil assistance within the "JTF East Rotation 2009" exercise)

Verificarea fiºei medicale (Prescribe of medicines)- foto Cãtãlina Þãruº

Verificarea fișei medicale (Prescribe of medicines)- foto Cătălina Țăruș