Festivitate de absolvire a unei noi serii de subofițeri la Pitești (Graduation ceremony for a new series of NCOs from Pitesti)

Introducerea în formaþie a drapelului unitãþii (Honor to the Flag of the Unit)- foto Cãtãlin Bunescu

Introducerea în formație a drapelului unității (Honor to the Flag of the Unit)- foto Cătălin Bunescu