Festivitate de absolvire a unei noi serii de subofițeri la Pitești (Graduation ceremony for a new series of NCOs from Pitesti)

Reprezentantul SMG, colonelul Adrian Bãlãlãu, îi felicitã pe absolvenþi (COL. Adrian Balalau, the representative of the General Staff, congratulates the graduates)- foto Cãtãlin Bunescu

Reprezentantul SMG, colonelul Adrian Bălălău, îi felicită pe absolvenți (COL. Adrian Balalau, the representative of the General Staff, congratulates the graduates)- foto Cătălin Bunescu